Kropp og psyke

Kropp og psyke kan ikke skilles. Ting vi opplever blir ikke bare lagret i hjernen men også i kroppen. Disse erindringene  kommer tydligst frem som utrykk i de symtomer som også gjennkjenner posttraumatisk stress, mareritt, flashbacks, angst reaksjoner og uhensynsmessig adferd. Men de kommer også tydlig frem i kroppslige reaskjoner og utrykk som en veileder kan lese. For både veileder og klient er det en uvurderlig verdi å forstå ikke bare psyken men kroppens reaksjoner.

Ofte blir kroppslige plager ikke tatt med når man jobber med psyken, men det er ofte en sammenheng. Når man blir redd og får angst spenner man seg og når man har det godt slapper man av. Mennesker som sliter i hverdagen, spenner seg ofte over lang tid og det «setter seg i kroppen». Alt kan «sette» seg i kroppen, sorg, vold, avvisning, mobbing, angst, alle følelser og påkjenninger vi opplever. Noen ganger vet man ikke hva smerten i kroppen dreier seg om, men ved å lytte til den og jobbe med det kroppslige, kan det avsløre og løse problemer vi sliter med.

Det er viktig å få god kontakt med kroppen når man jobber i samtaleterapi. Man merker ganske fort at dette henger sammen. En trenger å være til stede i kroppen, kjenne på følelsene og være trygg i egen kropp. Da står man så mye bedre i møte med smerten det psykiske arbeidet kan fremkalle. Og man takler det bedre.

 

Kosthold og psykisk helse

Hjernen er som resten av kroppen bygget opp av den kost, vi har spist gjennom livet, molekyl for molekyl, celle for celle, og nesten alle celler skiftes ut fortløpende. HVA du putter i deg og dine barn er utrolig viktig. Både for god fysisk helse og psykisk helse. Du kjenner kanskje til dette når du har gått mange timer uten mat hvordan humøret svinger i takt med lite energi. Kroppen og hodet trenger riktig næring. Det er mange som sliter med psyken som ikke klarer å spise, det er mange som ikke klarer å spise som sliter med psyken. Riktig ernæring kan hjelpe utrolig mye på nedstemthet og negative tankebaner- faktisk endre det totalt.

Meditasjon/mindfulness – (oppmerksomt nærvær)  er et godt redskap når man skal være tilstede i egen kropp. Røttene til mindfulness kommer fra buddhistisk psykologi og meditative øvelser, med vekt på mellommenneskelig nærvær og å kunne møte lidelse, glede og andre følelser med aksept. Å bruke kroppen fysisk er viktig for å mestre hverdagen best mulig. Både i rolige øvelser som mindfulness og i bruk av kroppen som fysisk aktivitet. Alt dette er med på å gi deg støtte og styrke. Kroppen din vil det! Da blir den glad og vil holde deg oppe resten av livet.

Energiøvelser vil kunne hjelpe deg å få energien til å flyte fritt og følge sine normale energibaner. Når vi er syke, eller lukker av for ting, lager vi stengsler i kroppen vår. Dette kan manifistere seg som smerte i kroppen og ubehag som vi ikke kan forklare og ikke forstå. Kroppen din reagerer på din psykiske helse. Det er god hjelp i å få løsnet på slike lukkninger. Mange blir fysisk syke av å slite med noe mentalt. Når vi lever livene våre på feil måte og ikke klarer å snu på det.

Det er en styrke for deg som klient å ha en terapaut som er tilstede i egen kropp. Jeg har jobbet med slike nærværsøvelser i mange år og kan fort fange opp dine kroppslige reaksjoner. Samtidig som jeg kan veilede deg i mindfulness og være til hjelp også i den kroppslige delen av terapien. Jeg har også eksamen i kosthold, ernæring og anatomi. Det kroppslige arbeidet er vesentlig for at du skal få et godt liv. Å lære å lytte til kroppen din vil gjøre deg godt kjent med deg selv. Samtidig som du og må gjøre gode ting for kroppen din slik at du mestrer livet ditt og følelser,  på best mulig måte. Det er slett ikke så avansert 🙂