Drømmer/drømmearbeid

Drømmer – en kanal til visdom  
– C.G Jung

Drømmer ER en kilde til visdom, åpner dører som i våken tilstand er lukket, dører inn i vårt ubeviste. Drømmer er som et speilbilde på vår psyke og kommenterer hvordan vi lever våre liv. Viser oss utfordringer,muligheter og begrensninger. Hvis vi forstår symbolene i drømmespråket  kan vi få en større forståelse av hvem vi er, hvordan vi kommuniserer med oss selv og andre. Drømmespråket er et språk der underbevistheten snakker til oss og vi skaper en dypere kontakt inn i oss selv.

Hver drøm er en læringsdrøm og har alltid et budskap. Å jobbe med drømmer skaper innsikt, gir større forståelse og ikke minst er veldig spennende. En drøm kan ofte virke ulogisk når vi er våkne. Det er fordi hodet vårt består av to hjernehalvdeler, den venstre styrer logisk tenking. Den høyre følelser, fantasi og intuisjon. Når vi er våken er det den logisk tenkende hjernehalvdelen som er mest aktiv. Når vi sover er begge like aktive og den logiske tenkingen dominerer ikke.

Uansett hva du drømmer og hvordan du føler deg i drømme. Du hadde ikke drømt hvis det var unyttig og meningsløst. Ifølge både Jung og Freud er det mange universelle symboler som ligger i det kollektivt ubevisste. Disse symbolene kommer ofte frem i drømmer og symboliserer det samme for alle mennesker over hele jorden. En drøm kan derfor prøve å fortelle deg noe fornuftig via symbolikk. Det er her drømmetydningen kommer inn.

Vi kan jobbe kreativt og skapende både på ytre og indre plan.